Zwrot

1. Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy sprzedaży Produkty wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu (inna niż przewoźnik).

2. Klientowi przysługuje odstąpienie od umowy sprzedaży zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Konsument powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie i przesłać je drogą pocztową  (SZKOLNIAK ul. Legionów 104 lub elektroniczną (zamowienia@e-szkolniak.pl).  Formularz zwrotu.PDF

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszt dostawy Produktu, przy czym nie później niż 14 dni od dnia w którym Sprzedawca otrzymał informacje o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zakupionego Produktu inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu rzeczy w  związku  z odstąpieniem od umowy (w tym koszty zapakowania towaru na czas wysyłki oraz koszt wysyłki). Produkt musi być bezpiecznie zapakowany.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cechy i funkcjonalności rzeczy. W przypadku używania rzeczy Sprzedawca może dochodzić kosztów odpowiadającym kosztom amortyzacji.

9. Prawo odstąpienia od mowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku oświadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu  lub ściśle związanych z jego osobą.


Wlaściciel sklepu: SZKOLNIAK

Kontakt ze sklepem